Family & Life

TIN TỨC

Tin vui cho hội “không thích lấy chồng”: Phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng IVF

Cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tjh ốg nghjệm; cặp vợ chồng vô sjh có quyền nhờ mang thaj hộ vì mục đích nhân đạo…

Em bé đầu tiên ở Việt Nam chào đời bằng phương pháp mag thai hộ trong vòng tay người thân.

Trong văn bản hợp nhất nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tjh trong ốg ngh iệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực thực hiện từ 15-3 tới, cặp vợ chồng v ô si nh và phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật th ụ tin h trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa; cặp vợ chồng v ô s in h có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Cũng theo quy định này, vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Việc thụ tj h trong ốn g nghiệ m, cho và nhận noãn, cho và nhận t jh tr ù ng, cho và nhận phôi, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Việc cho và nhận t,i,h tr ùg, cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận; tjjh trù ng, phôi của người cho phải được mã hóa để bảo đảm bí mật nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, đặc biệt là yếu tố chủng tộc.

Người nhận mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng, tức là chị/em cùng cha mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, chị em con chú bác, con cô cậu….

Văn bản hợp nhất một số quy định vừa được Bộ Y tế ban hành.

Quy định này cũng nêu rõ người nhận t i in h trù ng phải là người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinnh mà nguyên nhân vô siinh là do người chồng hoặc là phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh con và noãn của họ bảo đảm chất lượng để thụ thaj. Người nhận noãn phải là người Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam và là người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị voô sjn h mà nguyên nhân là do người vợ không có noãn hoặc noãn không bảo đảm chất lượng để thụ thaaj.

Người nhận phôi phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị v..ô sin..h mà nguyên nhân là do cả người vợ và người chồng; người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị mà vợ chồng đã thực hiện kỹ thuật thụ ti n.h trong ống nghiệm nhưng bị thất bại, trừ trường hợp mang thaj hộ; phụ nữ độc thân mà không có noãn hoặc noãn không bảo đảm chất lượng.

Quy định này cũng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cung cấp tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người nhận.

Bộ Y tế cũng yêu cầu trước khi cho tặng tin h, trứng, người cho được xét nghiệm để đảm bảo không mắc bệh di truyền ảnh hưởng đến thế hệ sau, không nhjễm HIV, không bị mắc tâ m th ần hoặc mắc bệh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình….

Theo quy định, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (như nhân tạo…).

Cách thức mang thai hộ là lấy noãn của người vợ và tih  của người chồng để làm trong ống nghiệm, sau đó cấy vào t ử cug của người phụ nữ tự nguyện mang thai hộ để người này mang thai và sinh con.

Trước đó, tháng 1-2016, em bé đầu tiên được sinh ra nhờ phương pháp này đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 16 năm mong mỏi của một cặp vợ chồng hjếm muộn. Người mang thai hộ cặp vợ chồng này là một người cô họ. Đến nay, cả nước đã có hàng trăm trường hợp mang thai hộ đã sinh con.

eva.vn

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT