Family & Life

GIẢI TRÍ

Những cảnh hậu trường cực bựa khác xa so với những gì trên phim của phim Cổ trang

Cưỡi ngựa, bay trên mặt nước hay vận công trị thương… đều khác rất xa so với trên phim.

 

 

 

 

 

 

 

 

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT