Family & Life

GIA ĐÌNH

Không cho vợ về nhà ngoại ăn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chồng sẽ bị p.h.ạ.t?

Nếu người chồng có hành vi cấm đoán, ngăn cản vợ về thăm bố mẹ đẻ, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhằm gây áp lực tâm lý thường xuyên đối với người vợ sẽ bị xử phạt.

Theo quy định tại mục 1 Chương III Luật Hôn nhân và gia đình, vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân.

Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình; vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cấm về thăm bố mẹ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là b.ạ.o l.ự.c gia đình?

Điểm h khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình nghiêm cấm hành vi b ạo l ực gia đình. B..ạo l..ực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống b.ạ o l.ự c gia đình quy định một số hành vi gồm:

– Hành hạ, ngư.ợc đ.ãi, đáh đ.ập hoặc hành vi cố ý khác x..âm h.ại đến sức khoẻ, tíh mạg

– Lăg m.ạ hoặc hành vi cố ý khác x ú c ph ạm danh dự, nhân phẩm

– Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng

– Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Khoản 1 Điều 52 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hàh vi không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng với mỗi hành vi vi phạm.

Theo đó, nếu người chồng có hành vi cấm đoán, ngăn cản vợ về thăm bố mẹ đẻ, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhằm gây áp lực tâm lý thường xuyên đối với người vợ sẽ chịu mức phạt nêu trên.

Ngược lại, nếu vợ cấm đoán chồng gặp gỡ người thân, bạn bè cũng với mục đích gây áp lực tâm lý đến người chồng thì cũng sẽ chịu mức phạt tương tự.

Đối với hàh vi b ạ.o hà.n.h xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, Điều 52 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đáh đập gây th.ươ.ng tjch cho thành viên gia đình.

Phạt tiền từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi: sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thư ơg tí ch cho thành viên gia đình; không kịp thời đưa n.ạn nh.ân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được đưa đi kịp thời hoặc không chăm sóc cho họ trong thời gian  điều trị do hành vi đó, trừ trường hợp họ từ chối.

Nếu việc nghiêm trọng, đủ yếu tố cấu thành tộj ph..ạm, người vj phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hìh sự theo tội danh tương ứng với hành vi, chẳng hạn như tội Cố ý gây thư ơg tích, tội H à h hạ người khác…

“Tội bất hiếu” bị phạt đến 2 triệu đồng

Người mang “tội bất hiếu” sẽ bị xử phạt đến 2 triệu đồng. Cụ thể, Điều 50 của Nghị định nêu rõ: Phạt tiền từ trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi: Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ; Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân.

Chồng chửi vợ sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

PinIt

BÀI ĐẶC BIỆT